Kan man validere et selvopgør?

Published in Nordisk Netværk for Editionsfilologer. Skrifter, 2017

Recommended citation: Baunvig, I. K. F. & Nielbo, K. L., 2017, " Kan man validere et selvopgør?" Textkritik som analysmetod: bidra till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 2-4 oktober 2015. Svenska Vitterhetssamfundet (Stockholm), s. 45-67 (Nordisk Netværk for Editionsfilologer. Skrifter, Bind 12).

Download paper here

Recommended citation: Baunvig, I. K. F. & Nielbo, K. L., 2017, Kan man validere et selvopgør?; Textkritik som analysmetod: bidra till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 2-4 oktober 2015. Svenska Vitterhetssamfundet (Stockholm), s. 45-67 (Nordisk Netværk for Editionsfilologer. Skrifter, Bind 12)